Tevredenheidonderzoek ooglaserbehandeling

Mensen die een ooglaserbehandeling achter de rug hebben zijn over het algemeen zeer tevreden over de voorlichting, de behandeling en het resultaat. Dat blijkt uit een enquête onder lezers van de Kassa-nieuwsbrief.

De cijfers
Totaal 425 mensen die een ooglaserbehandeling ondergaan zijn, vulden de Kassa-enquête in. De informatie die een kliniek verschaft, kreeg gemiddeld het cijfer 8,3. De medische deskundigheid van de arts kreeg een 8,6. De nazorg scoorde iets lager; 8,2. En het resultaat van de behandeling kreeg gemiddeld een 8,6. 60% van de respondenten gaf zelfs een 9 of een 10.

8% van de respondenten is niet tevreden. Zij gaven een onvoldoende voor het resultaat van de ooglaserbehandeling – 2% gaf zelfs een één.

Meer dan 80% van de respondenten zal de kliniek waar ze behandeld zijn waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk aan anderen aanbevelen.

onderzoek ooglaseren

In Kassa reageerde Monika Landesz, voorzitter van het genootschap van Refractiechirurgen, tevreden op de cijfers.

Over het kleine aantal gevallen bij een ooglaserbehandeling waar kennelijk ernstige complicaties zijn opgetreden, kan ze weinig zeggen. Het zou goed zijn als dit soort complicaties centraal aangemeld zouden worden, zegt Landesz, maar dat is nu nog niet verplicht.

De Klachten
De enquête bood ook ruimte voor mensen om aan te geven waar ze niet tevreden over waren. Zo blijkt de eerste ooglaserbehandeling niet altijd direct tot het gewenste resultaat te leiden. En dan moet de patiënt dus opnieuw gelaserd worden. Volgens Landesz hangt de kans daarop samen met de sterkte van het oog. Voor elke punt sterkte neemt het risico met een procent toe. Dus bij -5 is de kans 5%. Mijn ogen gingen drie jaar na de ooglaserbehandeling alweer flink achteruit, meldt een andere enquête-deelnemer. Volgens Landesz komt dat zeer weinig voor. Ook de ogen van mensen die al tien jaar geleden gelaserd zijn, blijken in verreweg de meeste gevallen niet achteruit te gaan. Mocht het wel gebeuren, dan kan er meestal opnieuw gelaserd worden.

Mensen schrijven dat de pijn is tegengevallen, terwijl altijd wordt gedaan alsof het een fluitje van een cent is. Vooral de Lasek ooglaserbehandeling brengt een paar dagen pijn met zich mee, zegt Landesz. Maar andere factoren kunnen ook een rol spelen. De kans op pijn kan in het vooronderzoek vastgesteld worden. Droge ogen is een andere klacht. Mensen moeten elke dag oogdruppels gebruiken of worden na het slapen wakker met dichtgeplakte oogleden. Ongeveer 3% van de mensen heeft ook na een jaar nog last van droge ogen, zegt Landesz. Ook dat kan meestal in het vooronderzoek vastgesteld worden. Het heeft namelijk te maken met onvoldoende traanvocht en de sterkte van de ogen. Hoe hoger de sterkte, des te meer kans.

Verder zijn er meldingen van troebel hoornvlies na de behandeling. 1 á 2% van de patiënten heeft er volgens Landesz last van. Het kan behandeld worden. Een andere klacht: nachtblindheid of moeilijk zien bij schemerlicht. Iemand veronderstelt zelfs dat dat inherent is aan de ooglaserbehandeling omdat de pupil daarbij wordt verkleind. Ongeveer 4% van de mensen heeft hier last van, zegt Landesz. De laserbehandeling verandert niets aan de pupil, maar de klacht heeft wel te maken met het functioneren van de pupil. Ook dat is in het vooronderzoek vast te stellen.

Conclusie: neem een vragenlijstje mee naar het vooronderzoek, want het blijkt nietvanzelfsprekend te zijn dat deze punten aan de orde komen.

 

Behandeling in het buitenland

Een kwart van de mensen die de enquête invulden, hebben een ooglaserbehandeling in het buitenland gedaan. Die mensen zijn bijna net zo tevreden over het resultaat als mensen die naar een Nederlandse kliniek gingen. Kunnen we dus net zo goed naar het buitenland gaan? Nee, zegt mevrouw Landesz. Bij de meeste mensen gaat de behandeling goed, die zijn dus tevreden. Maar het probleem zit hem juist bij de groep waar het niet helemaal goed is gegaan. Die moeten dan weer naar een Nederlandse kliniek om daar verder behandeld te worden. Als voorzitter van de Nederlandse ooglaser-artsen zegt ze: "Het is het beste wanneer de behandelende arts ook betrokken is bij het vooronderzoek en bij de nazorg. En dat kan alleen wanneer je je in Nederland laat behandelen".

De Kosten
De prijsverschillen zijn enorm. We lieten een mysteryshopper prijzen opvragen bij de ooglaserklinieken in Nederland. We vroegen de prijs voor een Lasik behandeling van beide ogen, de één -3,75 en -4, geen cylinder. Gemiddeld zijn we voor die ooglaserbehandeling, inclusief het vooronderzoek, 2850 euro kwijt.

Het duurste zijn we uit bij Eyescan Oogzorgkliniek – daar kost de behandeling 3990 euro. We zijn het voordeligst uit bij EyeQVision waar we 1275 euro betalen voor de ooglaserbehandeling. Overigens moet daar extra betaald worden voor een eventuele nabehandeling – elders is dat over het algemeen bij de prijs inbegrepen.

Volgens Diederik de Groot van Embden van de vergelijkingssite Independer vergoedt de basisverzekering een ooglaserbehandeling alleen wanneer er sprake is van een medische indicatie. Verder ben je afhankelijk van het pakket van de aanvullende verzekering.

Independer heeft verder alle gegevens verzameld, die u kunnen helpen een keuze te maken voor een bepaalde kliniek en ooglaserbehandeling. Het gaat hier om informatie over de klinieken zelf, de behandelende artsen en over de prijs.

Helaas konden de klanttevredenheidsgegevens uit de Kassa-enquête niet in het overzicht worden opgenomen, omdat er per ooglaserkliniek onvoldoende reacties waren om een betrouwbaar oordeel op te leveren.

Bron: Kassa.vara.nl