Het gevaar van ooglaseren

Er zijn verschillende manieren van ooglaseren.

Globaal zijn deze in te delen zijn in twee methodes:

Sinds 1980 is er de PRK techniek, waaruit later de Lasek techniek is ontwikkeld.

Bij deze methode wordt niet gesneden in het oog, maar wordt het bovenste laagje van het hoornvlies losgeweekt met alcohol en daarna opgerold, waarna er boven op het hoornvlies gelaserd wordt. Deze methode wordt vaak uitgevoerd bij mensen die een te dun hoornvlies hebben. Bij Lasek laserbehandeling groeit het hoornvlieslaagje weer vast en bij PRK blijft het weg.

Het gevaar van ooglaseren

De steeds populairder wordende methode is Lasik.

Hierbij wordt een flapje gemaakt. Vaak wordt dit gedaan met een mesje of met de laser. Hierna wordt het flapje opengeklapt, zodat er in het hoornvlies gelaserd kan worden. Als dit is gebeurd, wordt het flapje weer teruggeklapt. Gemiddeld heeft de patiënt vijf uur heftig pijn, maar de volgende dag al kun je al weer vrij goed zien. Het voordeel van deze manier van laseren is dat het snel gaat en het minder pijnlijk is dan de andere methode. Het losgemaakte flapje groeit echter nooit meer vast en blijft de rest van uw leven een zwak deel van het oog.

Het is dus allesbehalve risicoloos. Vooral de Lasik-methode blijkt veel klachten te geven. Sterker nog; sommige klinieken laseren al niet meer met de Lasikmethode, omdat het risico op complicaties te groot is. Soms zo erg dat het zicht er alleen maar op achteruit is gegaan.

Buiten het zien van zogenaamde halo's (lichtcirkels) kunnen er nog veel meer complicaties zijn; netvliesloslating, hoornvliesbeschadiging, droge ogen, lichtgevoeligheid, oogboldrukverhoging en meer van dergelijke klachten.

Het gevaar van ooglaseren

 

Dr. G.P.M. Luyten, oogarts in het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en tevens voorzitter van de werkgroep Refractiechirurgie. De werkgroep heeft als doelstelling het professionaliseren van de ooglaserbranche en de kwaliteit te waarborgen. In mei 2003 heeft de werkgroep Refractiechirurgie een consensus opgesteld. Het vormt een belangrijke leidraad voor het verrichten van hoogwaardige, veilige refractiechirurgie. Inmiddels zijn er 100 oogartsen die zich bezig houden met refractiechirurgie, die deze consensus hebben ondertekend.

Eind 2006 wil de werkgroep een keurmerk in het leven roepen.

Ooglaserklinieken in Nederland kunnen hier lid van worden. Deze klinieken moeten dan voldoen aan de kwaliteitseisen die de werkgroep opstelt. Daarnaast zal de werkgroep visitaties doen, om bijvoorbeeld de kwaliteit van de laser te onderzoeken. Deze week zullen alle klinieken een brief ontvangen waarin zij worden uitgenodigd lid te worden. De werkgroep wil benadrukken dat de consument goed moet worden voorgelicht en goed moet beseffen waar zij aan begint als ze besluit de ogen te laten laseren.

Bron: Tros Radar

Hier kunt u de uitzending TROS Radar over het gevaar van ooglaseren zien.