Ooglaseren en ziektekostenverzekering

Ooglaseren wordt gezien als een esthetische ingreep.

Daarom vergoeden de meeste ziektekostenverzekeringen ooglaserbehandelingen niet. Sommige zorgverzekeraars betalen een gedeeltelijke vergoeding als er sprake is van een medische indicatie. Daaraan worden strenge voorwaarden aan verbonden. Daarbij moet u denken aan grote oogafwijkingen of aan grote verschillen in afwijking tussen de beide ogen.

Ziektekostenverzekering ooglaseren

Enkele ziektekostenverzekeraars hebben bij bepaalde ooglaserklinieken voor hun cliënten een kortingsregeling getroffen. Als u wilt weten of uw verzekering ook een vergoeding betaalt, kunt u het beste contact opnemen met uw eigen verzekering.

Belastingdienst

Alle kosten die niet vergoed worden door uw ziektekostenverzekering, kunt u alleen nog voor 2008 opgeven volgens het overheidsbesluit CPP05-2639 declareren als aftrekpost bijzondere ziektekosten bij de fiscus. Ook de reis- en verblijfkosten indien u naar het buitenland gaat voor een ooglaserbehandeling.

Het gedeelte dat boven de “ziektekostendrempel” uitkomt, is aftrekbaar. Hoeveel u uiteindelijk kunt declareren, is afhankelijk van uw inkomen en uw totale uitgaven voor alle ziektekosten tezamen. Vraag aan uw behandeld oogarts een verwijsbrief (dit is uw medische indicatie) voor een behandeling en bewaar alle facturen van de ooglaserkliniek en de eventuele gemaakte reiskosten naar het buitenland.

Belastingdienst Ooglaseren

De belastingdienst kan om bewijsmateriaal zoals facturen vragen, die moet u dan kunnen overleggen.

De kosten die uw ziektekostenverzekering niet vergoed, kunt u declareren als buitengewone aftrekpost. Het gedeelte dat boven de ziektekostendrempel uitkomt, kunt u declareren.

Hoeveel? Dat is afhankelijk van uw inkomen en uw totale ziektekosten uitgaven. Alle medisch noodzakelijke oogbehandelingen zijn aftrekbaar. Een onafhankelijke oogarts (niet die van uw ooglaserkliniek) moet aangeven of uw behandeling medisch noodzakelijk is en wat de gevolgen zijn als niet wordt geholpen.

Voor meer informatie over aftrekposten ooglaseren en ziektekostenverzekering, bezoek de website van de belastingdienst.