LASEK behandeling– Wat houdt deze methode in

Een LASEK behandeling is ontwikkeld in Italië en is geschikt:

Lasek laser

1. Alcholoplossing verwijdert bovenste laagje hoornvlies 2. Het laagje wordt opzij geschoven 3. De afwijking wordt gelaserd
4.
Het weefsel teruggeplaatst.

Onderscheid LASEK behandeling en de LASIK-methode.

Bij deze methode wordt geen insnede in het hoornvlies gemaakt, maar het bovenste laagje van het hoornvlies wordt met behulp van een alcoholoplossing losgemaakt en opzij geschoven. Vervolgens wordt met de ooglaser de gewenste afwijking weg gelaserd op
het hoornvlies. Nadat de laser het hoornvlies heeft veranderd, wordt het epitheelweefsel teruggeplaatst. Het oog wordt direct na de LASEK behandeling ter bescherming bedekt met een zachte lens of een oogverband. De tijdsduur van deze correctie varieert tussen de 20 tot 120 seconden per oog, het gebeurt meestal poliklinisch. De LASEK methode wordt wel als pijnlijk ervaren.

Het voordeel is dat het toegepast kan worden bij mensen met een dun hoornvlies. Een gemiddeld hoornvlies is 550 micron dik. Voor de lasikbehandeling moet er minstens 260 micron overblijven nadat de flap verwijderd is. De resultaten voor het zicht zijn te vergelijken met die van LASIK. Meestal heb je na een laserbehandeling al de volgende dag weer een redelijk zicht, maar hou er rekening mee dat bij deze methode het visuele herstel langer kan duren. Volledige genezing is te verwachten na enkele weken.


LASEK behandeling - Complicaties.

Net als bij alle operaties kunnen er complicaties optreden, in sommige gevallen zelfs met blijvende schade. De eventuele risico's worden tevoren altijd besproken. Maar dankzij de moderne technieken die vandaag de dag worden toegepast is de kans op complicaties erg klein. De complicaties die kunnen optreden bij de LASEK methode zijn afhankelijk van diverse factoren. Vraag daarom altijd duidelijk aan de behandelend arts welke complicaties er kunnen optreden en of er in uw situatie nog specifieke complicaties te verwachten zijn.

Wij hebben hier summiere uitleg gegeven over wat deze methode inhoudt.

Ooglaserklinieken hebben hun eigen werkwijze en richtlijnen en die kunnen verschillen met wat op deze pagina staat vermeld. Raadpleeg dus altijd uw behandelend arts of ooglaserkliniek indien u een LASEK behandeling overweegt.